GRUSDATABASEN

Forekomstområde 97956
Sandefjord (3804) kommune, Vestfold og Telemark fylke.
Navn på forekomstområdet: Sønset søndre
(Sist oppdatert 21.aug.1995)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Dalfylling av usedvanlig grovt og blokkrikt breelvmateriale. I øst er dette materialet bygget opp i en ryggform tvers over dalen. Over breelvmaterialet er det avsatt 2-3 m marint materiale, som igjen er dekket av 1-2 m strandmateriale. Materialet i ryggen er svært grovt med opptil 20% blokk, men blir finere mot vest. Lagene heller mot vest. Det meste selges til asfaltgrus til Fjeldhammer Brug i Tønsberg og Sigurd Hesselberg i Sandefjord.


Faktaarket ble generert 22.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse