GRUSDATABASEN

Forekomstområde 97962
Sandefjord (3804) kommune, Vestfold og Telemark fylke.
Navn på forekomstområdet: Sønset mellom
(Sist oppdatert 22.okt.1979)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Vanskelig avgrensbar avsetning med et nedlagt, planert og oppdyrket massetak. Noe sand og grus igjen i de gamle skjæringene. Forekomsten er bare av helt lokal interesse.


Faktaarket ble generert 22.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse