GRUSDATABASEN

Forekomstområde 97968
Sandefjord (3804) kommune, Vestfold og Telemark fylke.
Navn på forekomstområdet: Sukke
(Sist oppdatert 21.aug.1995)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Vanskelig avgrensbar sandavsetning (mye fin sand), delvis overdekket av marine sedimenter. Forekomsten er bare av helt lokal interesse. Et gammelt massetak er nedlagt og gjengrodd.


Faktaarket ble generert 22.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse