GRUSDATABASEN

Forekomstområde 97970
Sandefjord (3804) kommune, Vestfold og Telemark fylke.
Navn på forekomstområdet: Hasås
(Sist oppdatert 24.aug.1995)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Sannsynligvis en breelvavsetning med havavsetning og strandavsetning på toppen. Et lite massetak ligger i avsetningen.
I 1995: Massetaket er nedlagt og gjengrodd


Faktaarket ble generert 22.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse