GRUSDATABASEN

Forekomstområde 97974
Sandefjord (3804) kommune, Vestfold og Telemark fylke.
Navn på forekomstområdet: Årholt
(Sist oppdatert 25.aug.1995)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Meget rotete masse, varierende fra sand til grov grus med mye stein og blokk. I nord mot ravinen går massene over i finmateriale. Fjellet står som en rund kolle, som massene er spylt utover. Vest for elva er det bare en liten terrasse med sandig materiale. Det er et lite massetak i avsetningen. Et annet massetak sør for Årholt er nedlagt og planert.


Faktaarket ble generert 22.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse