PUKKDATABASEN

Forekomstområde 97980
Sandefjord (3804) kommune, Vestfold og Telemark fylke.
Navn på forekomstområdet: Stokke pukkverk
(Sist oppdatert 07.jun.2016)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Dypbergart Dominerende bergart : Syenitt
Virksomhet : Brudd
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en høyde med sirkelformet utstrekning. Uttaket ligger sentralt plassert inntil E18, men reservene synes å være relativt begrenset (?). Pukkverket er det eldste i området, og bruddet har betydelig utbredelse. Bergarten er en grålig/rødlig grovkornet syenitt. Lengste akse på krystallene opp til 3 cm. Om lag 2 cm lange krystaller er vanlig. En prøve er tatt i nordøstlig hjørne av bruddet.


Faktaarket ble generert 22.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse