PUKKDATABASEN

Forekomstområde 98803
Risør (4201) kommune, Agder fylke.
Navn på forekomstområdet: Ravneberget
(Sist oppdatert 24.nov.2015)

Råstoffbetydning* : Regional betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Dypbergart Dominerende bergart : Gabbro
Virksomhet : Brudd
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er et større rektangulært område på nordsiden av riksveg 351 og utgjør ca. 1.3 km2. Området deles i to av en mindre dal. De høyeste partiene ligger over 100 m høyere enn veien. Bergarten er en middels- til finkornet, mørk grå, massiv gabbro. Ved inngangen til pukkverket sees partier med middels- til grovkornet fjell. I de innerste delene av bruddet finnes de sterkeste variantene av bergarten. Et asfaltverk ligger like inntil pukkverket.


Faktaarket ble generert 12.08.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse