GRUSDATABASEN

Forekomstområde 98847
Grimstad (4202) kommune, Agder fylke.
Navn på forekomstområdet: Møretrømoen
(Sist oppdatert 24.nov.2015)

Råstoffbetydning* : Regional betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er et isranddelta, bygget opp til ca. 53 moh. Massene har betydelig mektighet (flere 10-talls meter). Grunnvatnet står dypt i avsetningens sydlige deler, over 25-30 meter under markoverflata. Mot nord stiger grunnvannsnivået slik at enkelte steder ligger sannsynligvis på mellom 2 og 4 meters dyp. Lokalt ligger det enda høyere (ca. 1-2 meter). Massene har grove topplag på 2-3 meter av grus, stein og sand. Under er mektige skrålag av sand og grus. Sandfraksjonen dominerer. Innslag av lagpakker med siltig finsand opptrer. Forekomsten bør detaljundersøkes m.h.t. volum og kvalitet.


Faktaarket ble generert 27.11.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse