PUKKDATABASEN

Forekomstområde 98883
Grimstad (4202) kommune, Agder fylke.
Navn på forekomstområdet: Landvik steinbrudd
(Sist oppdatert 24.nov.2015)

Råstoffbetydning* : Regional betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Dypbergart Dominerende bergart : Gabbro
Virksomhet : Brudd
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Bruddet ligger på toppen av et høydedrag med knuse-/sikteanlegget i dalsiden og lagerplass ved skråningsfoten. Totalt er det en betydelig utstrekning på pukkverket. Bergarten er en høyst uregelmessig gabbro som varierer fra pegmatittgabbro til en middels- til finkornet utgave. Den siste er noe mørkere. Et gjennomgående trekk er ofittisk tekstur, som delvis er godt synlig. Nabobergarten er gneis. Pegmatittgabbroen er dominerende i det øverste bruddet. Forekomsten har ikke sjøkontakt. Volumet antas å være betydelig.


Faktaarket ble generert 12.08.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse