GRUSDATABASEN

Forekomstområde 98885
Gjerstad (4211) kommune, Agder fylke.
Navn på forekomstområdet: Hageroa
(Sist oppdatert 26.jun.2006)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Breelvavsetning ved Haugen og nordover. Høyst varierende mektighet med en mengde fjellblotninger. Hele området er gitt stiplet omriss, mens to områder har heltrukket grense. Området ved Haugen har maksimalt 2 m mektigheter i vest, men økende til 5-10 m i øst. Observasjoner i overflaten tyder på sand og grus, men mye tyder på at mer finkornige masser vil dominere mot dypet. Hele avsetningen preges av varierende (0-10 m) sandmektigheter over fjell.


Faktaarket ble generert 22.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse