GRUSDATABASEN

Forekomstområde 98889
Gjerstad (4211) kommune, Agder fylke.
Navn på forekomstområdet: Holte
(Sist oppdatert 05.mai.1984)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Breelvavsatt materiale over fjell. Høyst varierende mektighet på grunn av fjelltopografien. Sand og grus synes å dominere kornstørrelsen. Innen det laveste området finnes sand og grus i overflaten, men det er usikkert hvor stor mektigheten er over mer finkornige masser. Det er tatt ut noen få m3 fra avsetningen, men massetaket er nå nedlagt og gjengrodd. Det er lite aktuelt med videre uttak fra forekomsten.


Faktaarket ble generert 22.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse