GRUSDATABASEN

Forekomstområde 98891
Gjerstad (4211) kommune, Agder fylke.
Navn på forekomstområdet: Mo
(Sist oppdatert 05.mai.1984)

Råstoffbetydning : Ikke vurdert
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Breelvavsatt materiale ved Mo. Ingen åpne snitt kan si noe eksakt om kornstørrelse, men observasjoner i overflaten tyder på at sand dominerer. Mektighetene er også begrensede. Det er tatt ut noen få m3 helt i forkant av forekomsten til helt private formål.


Faktaarket ble generert 22.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse