GRUSDATABASEN

Forekomstområde 98895
Gjerstad (4211) kommune, Agder fylke.
Navn på forekomstområdet: Egdedalen midtre
(Sist oppdatert 26.jun.2006)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en breelvterrasse inn mot dalsiden. Bredden er maksimalt 50 m, og høyden ned til elva/fjell ca. 5-8 m. Fjell kan imidlertid stikke opp under avsetningen og begrense mektighetene. Det er tatt ut noen få m3 fra forekomsten langs veien opp på terrasseflata. Dette materialet er sannsynligvis brukt på den samme veien.


Faktaarket ble generert 22.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse