GRUSDATABASEN

Forekomstområde 98899
Gjerstad (4211) kommune, Agder fylke.
Navn på forekomstområdet: Brattli
(Sist oppdatert 09.mai.1984)

Råstoffbetydning : Ikke vurdert
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Breelvterrasse bygd opp til marin grense bestående av grovt materiale, grus, stein og noe blokk i topplaget. Ingen snitt kan gi sikre opplysninger om kornstørrelse mot dypet, men bunnvegetasjonen tyder på mer finkornig materiale. I det laveste dyrkede nivået synes det som vi nærmer oss mer finkornig materiale. Det har tidligere vært massetak i forekomsten, men dette er nå nedlagt og planert ut.


Faktaarket ble generert 22.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse