GRUSDATABASEN

Forekomstområde 98901
Gjerstad (4211) kommune, Agder fylke.
Navn på forekomstområdet: Klokkargarden
(Sist oppdatert 06.mai.1984)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Breelvterrasse ved Klokkargarden. Ingen åpne snitt som kan gi gode opplysninger om kornstørrelse. Observasjoner i overflaten viser overveiende sand og grus. Mye tyder imidlertid på at mer finkornige masser vil dominere mot dypet. Forekomsten er bebygd og lite aktuell for masseuttak.


Faktaarket ble generert 22.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse