GRUSDATABASEN

Forekomstområde 98903
Gjerstad (4211) kommune, Agder fylke.
Navn på forekomstområdet: Eskelandsmoen
(Sist oppdatert 26.jun.2006)

Råstoffbetydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Breelvavsetning bestående av sand og grus, lite grov grus, stein og blokk. Mektigheter på 10-15 m i det øverste nivået, 5-10 m i det laveste. Det er tatt ut masse i begge nivåer. Avsetningen bør undersøkes nærmere med tanke på volum og kvalitet, spesielt for betongformål.


Faktaarket ble generert 22.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse