GRUSDATABASEN

Forekomstområde 98905
Gjerstad (4211) kommune, Agder fylke.
Navn på forekomstområdet: Rogbråten
(Sist oppdatert 26.jun.2006)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Breelvterrasse øst for Rogbråten bestående av sand til dels finsand. Store mektigheter, men sannsynligvis for finkornig under 5-7 m.


Faktaarket ble generert 22.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse