GRUSDATABASEN

Forekomstområde 98909
Gjerstad (4211) kommune, Agder fylke.
Navn på forekomstområdet: Trollheia
(Sist oppdatert 06.mai.1984)

Råstoffbetydning : Ikke vurdert
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Breelvavsatt materiale som terrasse langs dalsiden. Maksimal terrassehøyde er ca. 15 m, men fjell kan stikke opp og redusere disse mektighetene. I den nordre delen sees fjell 4-5 m under toppflaten. Ingen åpne snitt kan gi informasjon om kornstørrelse. I veien oppe på avsetningen sees imidlertid sand og grus. Myrdannelse i nordre del kan tyde på mer finkornige masser eller skyldes at fjell ligger høyt.


Faktaarket ble generert 22.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse