GRUSDATABASEN

Forekomstområde 98913
Gjerstad (4211) kommune, Agder fylke.
Navn på forekomstområdet: Fardalsmoen
(Sist oppdatert 26.jun.2006)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Breelvdelta bygd opp til ca. 110 m. I den sørlige delen viser et gammelt massetak hovedsakelig sand. Terrassehøyden her er ca. 8-10 m ned til elvenivå. I den nordlige delen hvor hovedmassetaket ligger, er det en del grovere materiale spesielt i topplaget. Det blir brutt ut fjell i tilknytning til massetaket for å supplere grovt tilslag.


Faktaarket ble generert 22.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse