GRUSDATABASEN

Forekomstområde 98915
Gjerstad (4211) kommune, Agder fylke.
Navn på forekomstområdet: Vallemoen
(Sist oppdatert 26.jun.2006)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Breelvavsetning ved Valle bestående av sand og grus. Grus spesielt i toppflaten. Maksimale mektigheter over Lundevannet er 5 m. Forekomsten er skogvokst bortsett fra noen privatboliger.


Faktaarket ble generert 22.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse