GRUSDATABASEN

Forekomstområde 98917
Gjerstad (4211) kommune, Agder fylke.
Navn på forekomstområdet: Urvassmoen
(Sist oppdatert 26.jun.2006)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Breelvdelta med maksimal mektighet på 5 m. Forekomsten består av sand og grus med sand som den dominerende kornstørrelse. Det er to gamle massetak i forekomsten og som sannsynligvis er brukt til lokal vei. Forekomsten er for finkornig til å være vel egnet til veiformål, men kan muligens brukes til vanlige støpearbeider.


Faktaarket ble generert 22.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse