PUKKDATABASEN

Forekomstområde 98925
Gjerstad (4211) kommune, Agder fylke.
Navn på forekomstområdet: Fardalsmoen
(Sist oppdatert 26.jun.2006)

Råstoffbetydning : Lokal betydning
Hovedbergartstype : Metamorf bergart Dominerende bergart : Gneis
Virksomhet : Brudd
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Tidligere ble pukkverket drevet i forbindelse med et sandtak for å produsere grov masse som blandes med sanden for å gi produktet en tilfredsstillende kornstørrelsessammensetning. Uttaket av stein skjer i en fjellblotning i utkanten av grustaket. Bergarten er en grålig, finkornet granittgneis med stedvis anrikning av biotitt-glimmer i smale soner og tynne lag, som gjør at den er tilbøyelig til å gi et flisig materiale ved knusing. Fjellblotningen er omgitt av sand på tre kanter. Arealmessig utbredelse er svært begrenset. Bergarten er en finkornet, grå gneis med hvite, småfoldete ganger og årer av kvarts/feltspat. Også legemer av granodioritt. Foliert dels beroende på biotitthalten og dels en viss tektonisering i strøkretningen. Visse partier har en svak impregnasjon av magnetkis/svovelkis og iblant kopperkis. Disse bergarter forvitrer og danner rust.


Faktaarket ble generert 22.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse