GRUSDATABASEN

Forekomstområde 98951
Tvedestrand (4213) kommune, Agder fylke.
Navn på forekomstområdet: Langang
(Sist oppdatert 26.jun.2006)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Rester av breelvavsatt materiale over fjell. Det har tidligere vært drevet massetak i forekomsten. Varierende mektighet og begrensede mengder igjen i forekomsten.


Faktaarket ble generert 23.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse