GRUSDATABASEN

Forekomstområde 98953
Tvedestrand (4213) kommune, Agder fylke.
Navn på forekomstområdet: Jorkjennstjern
(Sist oppdatert 26.jun.2006)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Breelvavsatt sand og grus inn til og delvis på fjell i den nordligste delen. De lave elveslettene mot sør synes å ha sand i overflaten, men mektighetene er uten tvil meget begrensede ned til marine sedimenter og grunnvann. Forekomsten er gitt stiplet omriss da mektigheter og brukbarhet til teknisk bruk er høyst usikker.


Faktaarket ble generert 23.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse