GRUSDATABASEN

Forekomstområde 98955
Tvedestrand (4213) kommune, Agder fylke.
Navn på forekomstområdet: Dalane
(Sist oppdatert 26.jun.2006)

Råstoffbetydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Breelvavsetningen består i det vesentligste av sand, men en del grus i partier. Det er et massetak i forekomsten, og det er kun her man har mulighet til å se kornfordelingen nedover i forekomsten, men det er sannsynlig at sand vil være mer dominerende mot sør. Nord for forekomsten ser det ut som om marine sedimenter overlagrer breelvavsetningen og at man kan ha sand og grus under varierende mektigheter leire. Forekomsten bør undersøkes mer i detalj for å kunne si noe mer eksakt om mengde og kvalitet.


Faktaarket ble generert 23.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse