GRUSDATABASEN

Forekomstområde 98957
Tvedestrand (4213) kommune, Agder fylke.
Navn på forekomstområdet: Holt kirke
(Sist oppdatert 26.jun.2006)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Breelvavsatt delta bygd opp til tilnærmet marin grense. Massene består av sand og grus. Mektigheten er usikker pga. høyst variabel fjelltopografi. Det er flere fjellblotninger ned mot landbruksskolen. Forekomsten er uinteressant med tanke på uttak pga. kirkegården.


Faktaarket ble generert 23.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse