GRUSDATABASEN

Forekomstområde 98959
Tvedestrand (4213) kommune, Agder fylke.
Navn på forekomstområdet: Solberg
(Sist oppdatert 26.jun.2006)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er et breelvdelta bygd opp til ca. marin grense. Massene består av sand og grus samt noe stein. Materialet er godt rundet. Det har vært et massetak i forekomsten, men dette er forlengst nedlagt og helt gjengrodd. En mer detaljert undersøkelse i forekomstens nordligste del kan være aktuell for å bestemme massenes mektighet og anvendbarhet til tekniske formål.


Faktaarket ble generert 23.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse