GRUSDATABASEN

Forekomstområde 98961
Tvedestrand (4213) kommune, Agder fylke.
Navn på forekomstområdet: Nesgrenda
(Sist oppdatert 26.jun.2006)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
I området ved Nesgrenda ligger en del sand og grus som erosjonsrester i dalsiden og som lave elvesletter i dalbunnen. Store deler av forekomsten er bebygd, en del er dyrka opp og noe skog rundt Nesverk hovedgård. Materialet varierer fra fin sand i visse områder og mer sand og grus i andre som f.eks. ved Nes. For øvrig er massene grovest i de lave elveslettene. Området virker ikke særlig aktuelt for uttak i større målestokk. En del sand og grus finnes også i de høyeste nivåene på jordene vestover mot Marendal.


Faktaarket ble generert 23.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse