GRUSDATABASEN

Forekomstområde 98963
Tvedestrand (4213) kommune, Agder fylke.
Navn på forekomstområdet: Marendal
(Sist oppdatert 26.jun.2006)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Breelvavsetning ved Marendal som består av sand og grus. Forekomsten har begrensede mektigheter over fjell og en god del av massene er allerede tatt ut i to massetak. Det ligger imidlertid noe igjen ved gården, men dette er dyrket og bebygd.


Faktaarket ble generert 23.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse