GRUSDATABASEN

Forekomstområde 98967
Tvedestrand (4213) kommune, Agder fylke.
Navn på forekomstområdet: Fosstveit
(Sist oppdatert 03.aug.1984)

Råstoffbetydning : Ikke vurdert
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Fra Fosstveit og nedover dalen til Angelstad ligger en del sand og grus med varierende mektigheter i de høyeste nivåene langs dalsiden. Ved Fosstveit ligger et noe høyere nivå som er avgrenset med heltrukken strek. Området for øvrig er gitt stiplet omriss. En mer detaljert undersøkelse med tanke på mektighet og kornstørrelse kan være aktuell for å finne områder hvor det kan tas ut masser.


Faktaarket ble generert 23.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse