GRUSDATABASEN

Forekomstområde 98969
Tvedestrand (4213) kommune, Agder fylke.
Navn på forekomstområdet: Laget
(Sist oppdatert 03.aug.1984)

Råstoffbetydning : Ikke vurdert
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Ved laget ligger sand og grus langs dalsiden. Mektighetene varierer fra tynt dekke over fjell enkelte steder til 4-5 m andre steder. Også kornstørrelsen varierer fra sand til mer grove masser som grus og stein. Forekomsten er gitt stiplet omriss pga. høyst varierende mektighet og kvalitet. Før eventuelt uttak må det utføres mer detaljerte undersøkelser med tanke på volum og kvalitet.


Faktaarket ble generert 23.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse