PUKKDATABASEN

Forekomstområde 99093
Arendal (4203) kommune, Agder fylke.
Navn på forekomstområdet: Klodeborg pukkverk
(Sist oppdatert 24.nov.2015)

Råstoffbetydning* : Regional betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Dypbergart Dominerende bergart : Hyperitt
Virksomhet : Brudd
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten har et moderat volum. Bergarten er en mørk, middelskornet hyperitt. Pukkverket ligger i et mindre høydedrag, og praktisk uttaksvolum vil på lang sikt være begrenset av E18 i nordvest og lavereliggende parti mot syd. Forekomsten ligger sentralt ved riksveien og Arendal by. Har resserver for 10-15 års drift. Produserer ca. 250000 tonn pr. år.


Faktaarket ble generert 12.08.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse