GRUSDATABASEN

Forekomstområde 99129
Birkenes (4216) kommune, Agder fylke.
Navn på forekomstområdet: Høgilt
(Sist oppdatert 24.nov.2015)

Råstoffbetydning* : Nasjonal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten har stedvis mektigheter på 25 m fra elvesletta til toppnivået. Massene domineres av sand, men med grovere materiale som grus og stein i toppflaten og stedvis også lenger ned i forekomsten. Området rundt massetak 3 synes å ha størst innhold av grove masser. Det er massetak også i ra-morenen der denne krysser forekomsten. Her er materialet grovt. For øvrig synes innholdet av finsand og silt å økepå mot dypet.


Faktaarket ble generert 12.08.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse