GRUSDATABASEN

Forekomstområde 99137
Birkenes (4216) kommune, Agder fylke.
Navn på forekomstområdet: Rugslandmoen
(Sist oppdatert 24.nov.2015)

Råstoffbetydning* : Nasjonal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Stor breelvavsetning med sand og grus. I toppflaten er det også noe grovere materiale som stein. Lenger ned i forekomsten dominerer sand og noe grus. Det er to store massetak i forekomsten hvor det blir tatt ut masser både til vei- og betongformål. Forekomsten er i det vesentligste dekket av skog. Tildes betydelig mektighet med morene dekker den nordlige delen av forekomsten som grenser mot forekomst 8-Bjorhus. Forekomsten bør undersøkes mer detaljert.


Faktaarket ble generert 12.08.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse