GRUSDATABASEN

Forekomstområde 99139
Birkenes (4216) kommune, Agder fylke.
Navn på forekomstområdet: Bjorhus
(Sist oppdatert 24.nov.2015)

Råstoffbetydning* : Nasjonal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Breelvavsetningen er den nordligste delen av Ruglandsmo-avsetningen, men bortsett fra en smal tarm langs elva er den skilt fra denne ved morenemateriale avsatt i bakkant av ramorenen. Avsetningen har noe grovt materiale, grus og noe stein i toppen, men sannsynligvis er det en forholdsvis hurtig overgang til sand og også finsand og silt. Forekomsten har et stort massetak hvor snittet viser overveiende sandige masser.


Faktaarket ble generert 12.08.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse