GRUSDATABASEN

Forekomstområde 99199
Åmli (4217) kommune, Agder fylke.
Navn på forekomstområdet: Simonstad
(Sist oppdatert 08.mai.1984)

Råstoffbetydning* : Ikke vurdert *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er et deltaområde med sand-/grusavsetningene som terrasser med mektighet 1-5 m over Nelaugvatn (139 m o.h.). Massene har vesentlig godt sortert sand i overflatelagene. I dypere lag opptrer grus og steinlag, særlig gjelder dette områdene mot Suplandsfossen. Avstand til grunnvannsnivå er avhengig av vannstand i elv/vatn, og de største arealene vil vanligvis ha grunnvannsnivå på ca. 2 m dyp. Lokalt forsumpning/myrdannelse. Massene har en del jern-/humusutfelling. Avsetningene er dyrket eller dyrkbar skogsmark. Deler av området er bebygd (Nidarå skogindustri m.m.).


Faktaarket ble generert 27.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse