GRUSDATABASEN

Forekomstområde 99201
Åmli (4217) kommune, Agder fylke.
Navn på forekomstområdet: Supland
(Sist oppdatert 01.jul.2005)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten består av terrassedannelser, rester av en dalfylling. Områdene er skogkledd, registrert som dyrkningsjord. Massene består av flomsediment av sand/fin sand i øverste lag. Deretter vekslende lag av sand og grus. Grunnvannsnivå er på 2-3 m dyp, men lokalt er det høyere med forsumpning/myrdannelse i overflaten. Massene har en del jern/humusutfelling.


Faktaarket ble generert 20.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse