GRUSDATABASEN

Forekomstområde 99203
Åmli (4217) kommune, Agder fylke.
Navn på forekomstområdet: Lomstjønn
(Sist oppdatert 01.jul.2005)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten har en eskerlignende rygg og en terrasseflate nordøst for ryggen. Terrasseflaten synes å ha vesentlig ensgradert sand. Ryggformen har mer grovt materiale med sortert grov sand og grus, noe stein. Mektighet varierer fra ca. 10 m til ca. 2 m (inn mot myr i øst).


Faktaarket ble generert 27.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse