GRUSDATABASEN

Forekomstområde 99205
Åmli (4217) kommune, Agder fylke.
Navn på forekomstområdet: Stigvassmoen
(Sist oppdatert 09.mai.1984)

Råstoffbetydning : Ikke vurdert
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Terrasseflaten har skog. Riksveg 415 krysser avsetningen. Tidligere massetak er i dag brukt som lokal fyllplass. Massene består av grusig sand vekslende med enkelte gruslag i 1-3 m mektighet over grunnvannsnivå. Mot nord avtar mektigheten av drenerte masser. Enkelte fjellblotninger. Grus og stein er kantrundet.


Faktaarket ble generert 20.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse