GRUSDATABASEN

Forekomstområde 99207
Åmli (4217) kommune, Agder fylke.
Navn på forekomstområdet: Tinghaugen
(Sist oppdatert 01.jul.2005)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en haug/rygg av breelvmateriale, rester av en tidligere deltadannelse. Massene synes å bestå av ensgradert sand. Godt sortert, middels sand dominerer (massene vil sannsynligvis være best egnet som drenerende fyllmasser).


Faktaarket ble generert 20.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse