GRUSDATABASEN

Forekomstområde 99209
Åmli (4217) kommune, Agder fylke.
Navn på forekomstområdet: Engenes
(Sist oppdatert 01.jul.2005)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en terrasseflate. Terrasseflaten er dyrket mark og skog (dyrkingsjord). Massene består av godt sortert sand med enkelte gruslag. I overflaten opptrer flomsediment av fin sand. Mektighet over grunnvannsnivå antas å være ca. 2-3 m, i nord og i vest noe mindre.


Faktaarket ble generert 20.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse