GRUSDATABASEN

Forekomstområde 99211
Åmli (4217) kommune, Agder fylke.
Navn på forekomstområdet: Engenesmoen
(Sist oppdatert 01.jul.2005)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en skogkledd terrasse. Massene antas å bestå av sortert sand med noe grus i mektighet 2-3 m over grunnvannsnivå. Massene har sannsynligvis endel jern-/humusutfelling og antaes å ha et begrenset anvendelsesområde.


Faktaarket ble generert 27.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse