GRUSDATABASEN

Forekomstområde 99213
Åmli (4217) kommune, Agder fylke.
Navn på forekomstområdet: Javnesmoen
(Sist oppdatert 10.okt.2014)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er deler av et stort deltaområde/dalfylling med vesentlig skog. Riksveg 39 går over forekomsten. Massene antas å bestå vesentlig av ensgradert sand, med topplag (flomsediment) av dels siltholdig fin sand. Mektighet over grunnvannsnivå vil for stiplet område ligge på 1-3 m. Lokalt har dette området forsumpning/torvdannelse. Massene innenfor avgrenset område ved massetak 1 har mektighet 3-5 m. Her antas også innholdet av grus i massene å være større.


Faktaarket ble generert 27.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse