GRUSDATABASEN

Forekomstområde 99215
Åmli (4217) kommune, Agder fylke.
Navn på forekomstområdet: Likjerret
(Sist oppdatert 01.jul.2005)

Råstoffbetydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Avsetningen består av terrasseflater/erosjonsrester i syd og en markert ryggform i nord (eskerdannelse?) som hever seg om lag 4-5 m over terrassenivået. Massene i denne ryggformen er relativt grove. Under et sandig topplag ligger over 4 m sandig grus med stein. Steinmaterialet er rundet/godt rundet. Disse massene tas ut og knuses til vegbygningsmateriale. Enkelte blokk (opptil 1 m3) opptrer. Massene mot syd synes mer sandrike, men også her opptrer gruslag under topplag av finsand/silt. De grovere deler av forekomsten synes velegnet til vegbygningsformål.


Faktaarket ble generert 20.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse