GRUSDATABASEN

Forekomstområde 99217
Åmli (4217) kommune, Agder fylke.
Navn på forekomstområdet: Nesskogen
(Sist oppdatert 01.jul.2005)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en terrasse med mektigheter av løsmasser på 7-8 m over grunnvannsnivå i syd. Mot nord avtar mektighet over grunnvannet, og overflaten er delvis forsumpet. Massene består av ensgradert fin og middels sand. Dette vil sterkt begrense anvendbarheten av massene. Ute ved Trytenes vest for forekomsten er en tilsvarende terrasse. Her er det registrert noe innslag av grovere sand og fin grus. Også her er massene ensgradert.


Faktaarket ble generert 20.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse