GRUSDATABASEN

Forekomstområde 99219
Åmli (4217) kommune, Agder fylke.
Navn på forekomstområdet: Raudånmoen
(Sist oppdatert 01.jul.2005)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Området har en del fjellblotninger, og løsmassemektighet varierer fra 1-10 m over fjell/grunnvannsnivå. For det meste av området er mektighet av drenerte masser ca. 2-3 m. Massene består sannsynligvis i det alt vesentligste av ensgradert middels og fin sand. Det er registrert mindre innslag av grov sand/grus i enkelte lag.


Faktaarket ble generert 20.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse