GRUSDATABASEN

Forekomstområde 99221
Åmli (4217) kommune, Agder fylke.
Navn på forekomstområdet: Raudånfossen
(Sist oppdatert 01.jul.2005)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Løsmassene i terrassen har mektighet på 5-10 m over grunnvannsnivå. Lokalt vil fjell opptre grunnere enn dette. Massene synes å bestå vesentlig av ensgradert fin og middels sand til stort dyp. Dette vil sterkt begrense massenes anvendbarhet.


Faktaarket ble generert 27.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse