GRUSDATABASEN

Forekomstområde 99223
Åmli (4217) kommune, Agder fylke.
Navn på forekomstområdet: Gjøvland
(Sist oppdatert 01.jul.2005)

Råstoffbetydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Massene ligger i 2 terrassenivå, hvert nivå dekker om lag 50% av arealet. Øverste terrasse har ca. 6 m dyp til grunnvann, nederste ca. 2-3 m. Det er antatt at massene i øverste terrasse har grovere kornstørrelser. Her består massene av lagdelt sand og grus (grusig sand) og noe stein. Det er massetak i området og lagerplass for vegbygningsmateriale.


Faktaarket ble generert 20.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse