GRUSDATABASEN

Forekomstområde 99225
Åmli (4217) kommune, Agder fylke.
Navn på forekomstområdet: Lomstj.
(Sist oppdatert 01.jul.2005)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten har en eskerlignende rygg og en terrasseflate nordøst for ryggen. Terrasseflaten synes å ha vesentlig ensgradert sand. Ryggformen har mer grovt materiale med sortert grov sand og grus, og noe stein. Mektighet varierer fra ca. 10 m til ca. 2 m (inn mot myr i øst).


Faktaarket ble generert 20.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse