GRUSDATABASEN

Forekomstområde 99227
Åmli (4217) kommune, Agder fylke.
Navn på forekomstområdet: Djuphomtj.
(Sist oppdatert 10.mai.1984)

Råstoffbetydning* : Ikke vurdert *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten har ca. 3 m mektige lag av sand/grus over grunnvannsnivå. Massene synes å være dominert av ensgradert sand, men inneholder også noe fin grus. I esker syd for forekomsten er materialet grovere med grus og stein.


Faktaarket ble generert 27.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse